ซองปืนพกนอก ปืนออโต

พกนอกปืนออโต ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน A553 ราคา 1400 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน 9-11  พกหลัง
**ปืนขนาด 4-5 นิ้ว  ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 100 บาทคะ**
ถ้าไม่ต้องการโชว์ปืนแจ้งมาได้คะ บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Sig Sauer P.230 พกหลัง

รหัสซองปืน A553 แบบไม่มีสายรัด  ราคา 1400 บาท  บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ


รหัสซองปืน A250 ราคา 1200 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน 9-11 3.5 นิ้ว 5 นิ้ว  ถ้าไม่ต้องการโชว์ปืนแจ้งมาได้คะ
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน AS650
รหัส AS650 มี 3 แบบ 3 ราคานะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1200 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1400 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2400 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 17 19 21 22 23 26 30
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน STI VIP  ศูนย์หน้าแบบ fiber optic
ถ้าไม่ต้องการโชว์ปืนแจ้งมาได้คะ
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน A39 ราคา 1400 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Beretta 92FS  Beretta 9-11 5
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะแบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 26  PPK

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน HKP7M8  HKP7M13

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน CZ75 Stainlless 4.5 นิ้ว ถนัดซ้าย สีน้ำตาลเข้ม หนังซับหนัง แผ่นเสียบ Black Hawk

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Desert Eagle Mark 9 ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ โชว์ปืน ร้อยเข็มขัด

รหัสซองปืน A651 ราคา 1400 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนซิก 220
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน A40 ราคา 1200 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน เร็ตต้า ทอมป์สัน 21A  บาเร็ตต้า ทอมแคท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตเล็กทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน AS1051
มี 3 แบบ 3 ราคานะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1200 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1400 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2400 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน P22
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน WALTHER GUN รุ่น P22

รหัสซองปืน ASY1051
มี 3 แบบ 3 ราคานะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1400 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2600 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Beretta PX4
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Walther P22แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Deser Eagle 6 นิ้ว 1600 บาท ร้อยเข็มขัด

รหัสซองปืน A511
มี 3 แบบ 3 ราคานะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1400 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2600 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
**ปืนออโต 4-5 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่ม 100 บาทค่ะ ถ้าไม่ได้แจ้งทางร้านจะทำเป็นโชว์ปืนปลายโผล่ให้ค่ะ**
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน AL651   
มี 3 แบบ 3 ราคานะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1400 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2600 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน 9-11 4 นิ้ว
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน คิมเบอร์ 4 นิ้ว 1911 STI VIP 4 นิ้ว

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน ทาฟอจิโอ้ ปืนอิตาลี 4 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ แผ่นเสียบร้าน แป๊กลาย

รหัสซองปืน P2 ราคา 1000 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 19
ถ้าไม่ต้องการโชว์ปืนแจ้งมาได้คะ
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน ZA550 ราคา 1200 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน 9-11 5 นิ้ว **มีสายรัดนกปืนเป็นห่วงยืดให้ค่ะ**
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน A1149 ราคา 1500 บาท ถ้าตอกลายเพิ่ม 200 บาทคะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน เบเรตต้า PX4
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ถ้าเย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาท  ซองปืนส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นปลายเปิดปืนไม่โผล่ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน CZ75B 4นิ้วครึ่ง แบบเย็บปิดปลาย พกนอก ถ้าให้เปิดปลายแจ้งมาได้คะ

รหัสซองปืน A145 ราคา 1000 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 19 26 17 21 30
ถ้าไม่ต้องการโชว์ปืนแจ้งมาได้คะ
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน A1052
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1800 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2800 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนเบเรต้าคูก้า 8000 ออโต
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน 1153OT ราคา 1400 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน ออโต 1911 พกข้าง
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน A952 มี 3 แบบ 9 ราคานะคะ
ไม่บุกำมะหยี่ราคาตามนี้นะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1800  บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีราคาตามนี้นะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1700 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1900  บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2900 บาท
หนังซับหนังราคาตามนี้นะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 2300 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 2500  บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 3500 บาท
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 19 ออโต
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน 1911 5 นิ้ว ถนัดซ้าย สีดำ บุกำมะหยี่ ลูกค้ามีแผ่นเสียบเอง

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Colt 1911 5 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ เข็มขัดสนามทหาร เย็บปิดปลายกระบอก ขึ้นรูปชัดๆ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Kimber Team Match II 5 นิ้ว ถนัดขวา สีน้ำตาลอ่อน หนังซับหนัง เย็บปิดปลาย แผ่นเสียบร้าน

รหัสซองปืน PY2  1911 ซองเปลือย ราคา 1200 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน LK1053 ราคา 2200 บาท
ทรงพกนอกแนบกระชับ ร้อยเข็มขัด โชว์ปืน แบบตามรูปที่โชว์เป็นข้างซ้าย ถ้าถนัดขวาแจ้งมาได้ค่ะ
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
แบบใหม่ เลียนแบบซองนอกค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน PT2 ราคา 1200 บาท
ทรงพกนอก ร้อยเข็มขัด สำหรับปืนออโตติดเลเซอร์
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตติดเลเซอร์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน AD157 
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1800 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ถ้าเย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาท  ซองปืนส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นปลายเปิดปืนไม่โผล่ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน AP1052
เป็นทรงร้อยเข็มชัด โชว์ปืน
ตอกลายสาน+ไม่ได้บุกำมะหยี่  ราคา 1400 บาท
ตอกลายสาน+บุกำมะหยี่  ราคา 1600 บาท
ไม่ตอกลายสาน+บุกำมะหยี่  ราคา 1500 บาท
ไม่ตอกลายสาน+ไม่บุกำมะหยี่  ราคา 1300 บาท
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะแบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนออโต ถนัดขวา สีดำ โชว์ปืน บุกำมะหยี่ แผ่นเสียบร้าน


รหัสซองปืน KPL  ราคา 1300 บาท
พกในกระเป๋ากางเกง ไม่บุกำมะหยี่
ปืนออโตเล็กทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน 001
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1300บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1500  บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2500 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน 002 ราคา 1200 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตเล็กทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน 008
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1400 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2600 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนเทารัส pt 1911  ตัวเต็ม 5 นิ้ว พกนอก
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Colt Government .45 5 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ ไม่บุกำมะหยี่ ร้อยเข็มขัด

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Walther PPK/S ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ แผ่นเสียบร้าน

รหัสซองปืน 013 ราคา 1200 บาท
พกในกระเป๋ากางเกง LCP รูเกอ เปิดหยิบด้าม
เฉพาะปืน LCP รูเกอสามารถทำทรงนี้ได้คะ


แบบในรูปเป็นข้างซ้ายนะคะ ให้ทำข้างขวาแจ้งมาด้วยนะคะ

รหัสซองปืน 014 ราคา 1300 บาท 
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนเบเรต้า 21 A พกข้าง ร้อยเข็มขัด
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะรหัสซองปืน 015 ราคา 1100 บาท  ซองเปลือย พกข้าง
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน 016 ราคา 1100 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะรหัสซองปืน 017 ราคา 1300 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 19 ออโต พกข้าง
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน 019   มีสายรัดนกให้คะ
มี 3 แบบ 3 ราคานะคะ
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1400 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1600 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2600 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน 9-11 4 นิ้ว
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน 023  ในรูปเป็นข้างซ้าย ถ้าให้ทำข้างขวาแจ้งมานะคะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Colt Gold cup 11มม. 5 นิ้ว ข้างซ้าย
ถ้าไม่เอาแผ่นเสียบแต่อยากให้ทำแบบร้อยเข็มขัดคิด 1500 บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบแต่เป็นแผ่นของที่ร้านเองคิด 1700  บาท
ถ้าเอาแผ่นเสียบยี่ห้อ Black Hawk คิด 2700 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน 026 ทรงนี้ฟรีไซต์  เป็นทรงเดียวที่ไม่ได้ตัดตามขนาดปืนนะค่ะ
ปืนที่ใส่กับทรงนี้ได้ ตามรุ่นด้านล่างคะ  ทรงนี้ไม่ใช้ทรงกระชับเหมาะสำหรับอำพรางคะ
Beretta 21A ,  Beretta Tomcat ,  North American Arms Guardian ,  ULtra . Kevin ,  Micro Desert Eagle  ไซต์เล็ก ราคา 1500 บาท
Sig380 ,  Sig238 , Kahr 380 ,  ไซต์กลาง ราคา 1600 บาท
Kahr MK9 ,  Glock 26 ,  Ruger sr9c ,  CZ 2075 RAMI ,  S&W MP9 ,  Colt Defender 9 มม ,  PPK/S ,  .380   ไซต์ใหญ่ ราคา 1700 บาท
กว้าง 4 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ไซต์เล็ก คราวๆประมาณนี้นะคะ
กว้าง 7 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว ไซต์ใหญ่ คราวๆประมาณนี้นะคะ
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
**ราคาที่แจ้งจะเป็นร้อยเข็มขัดนะคะ  ถ้าใส่แผ่นเสียบร้านเพิ่ม 200 บาทค่ะ**
ปืนออโตตามรุ่นที่ระบุไว้  สามารถทำทรงนี้ได้คะแบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนบาเรตต้ 950 b สีน้ำตาลอ่อน ร้อยเข็มขัด
รหัสซองปืน 027 (454) ราคา 1300 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
ปืนออโตเล็กทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะแบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G19 สีน้ำตาลอ่อน บุกำมะหยี่อย่างดี ราคา 1600 บาท

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนติดรางไฟฉาย ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ ราคา 1700 บาท

เรื่องล่าสุด