ซองปืนพกใน ปืนออโต – ลูกโม่

พกในปืนออโต – ลูกโม่ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน N1 ราคา 1100 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนสมิธแอนด์เวสสัน
**ที่ร้อยเข็มขัดหมุนปรับระดับได้ค่ะ**  **ปืนขนาด 4-5 นิ้ว  ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 100 บาทคะ**
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน ND1 ราคา 1300 บาท
**ที่ร้อยเข็มขัดหมุนปรับระดับได้ค่ะ**
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Walther P22 ถนัดขวา บุกำมะหยี่ สีน้ำตาลเข้ม แป๊กลาย

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Ruger SP101 .357 4.25 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ แป๊กเงิน

รหัสซองปืน N2 ราคา 1300 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 19 พกใน คิมเบอร์โปรแรพเตอร์
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

หนังแบบบางๆ hk usp Compact  3 นิ้วครึ่ง 9 มม. สีน้ำตาลอ่อน ข้างขวา ร้อยเข็มขัด
รหัสซองปืน N3 ราคา 1400 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนออโต 1911 3 นิ้ว ครึ่ง พกใน
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนออโต CZP07DUTY พกใน ข้างซ้าย สีน้ำตาลอ่อน


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน CZ2075 RaMI 3 นิ้ว พกในขวาหนังบางๆ


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G26  พกขวา ซับหนังด้านใน


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน CZ Para Ordnance .45 5 นิ้ว พกซ้าย  สีน้ำตาลเข้ม ไม่บุ


รหัสซองปืน N4 ราคา 1300 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Para ordnance 1911 พกในข้างขวาลำกล้อง 3 นิ้ว แบบติดคลิบหนีบ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะแบบตามรูปที่โชว์ปืนสมิท 627 ขวา ดำ ตอกลายสาน บุกำมะหยี่ คลิบดำแบบตามรูปที่โชว์ปืน CZ Rami 3 นิ้ว ถนัดขวา สีน้ำตาลเข้ม บุกำมะหยี่ คลิบแสตนเลส


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน  CZ Compact G19

รหัสซองปืน N5 ราคา 1600 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ถ้าเย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาท  ซองปืนส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นปลายเปิดปืนไม่โผล่ค่ะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน อัลตราคิมสันแครี่ทูพกในซ้าย 3 นิ้วเย็บปิดปลาย

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G19 4 นิ้ว  พกขวา


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน sigsauer p229 eric  4 นิ้ว แบบเปิดปลาย ขวา สีน้ำตาลเ้ข้มแบบ2


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน โม่ 2 นิ้ว .38 ถนัดขวา สีน้ำตาลเข้ม บุกำมะหยี่ เย็บปิดปลาย

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน โม่ 2 นิ้ว สมิทชีพ ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ ปลายเปิด

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Smith 5906 4 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ คลิบแสตนเลส เย็บปิดปลาย

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G17 Gen 4 ถนัดซ้าย สีน้ำตาลอ่อน บุกำมะหยี่ ด้ายขาว เย็บปิดปลาย คลิบแสตนเลส

รหัสซองปืน N6 ราคา 1400 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ถ้าเย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาท  ซองปืนส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นปลายเปิดปืนไม่โผล่ค่ะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G19 ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน N7 ราคา 1400 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ถ้าเย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาท  ซองปืนส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นปลายเปิดปืนไม่โผล่ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน HD ราคา 1300 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
**ไม่ใช่ทรงที่หุ้มหมดถึงสไลด์ค่ะ**
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน NY1 ราคา 1300 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
**ที่ร้อยเข็มขัดหมุนปรับระดับได้ค่ะ**
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืนคิมเบอร์รุ่นอัลตา CDT2 ขนาด 3 นิ้ว 11 มม. ข้างซ้าย บุกำมะหยี่ พกใน

อันนี้ข้างขวาค่ะ บุกำมะหยี่

ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ

รหัสซองปืน  SM2012   พกในร้อยเข็มขัดทรงใหม่คะ ราคา 1800 บาทคะ
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน ลูกโม่ S&W M60 2 นิ้ว สีดำ  บุกำมะหยี่  เย็บปิดปลายกระบอก
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน M25 ราคา 1400 บาท พกในติดคลิบหนีบ
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
**ปืนลูกโม่ ขนาด 5 – 6 นิ้ว เพิ่มเงินอีก 100-200 บาทคะ**
**ถ้าต้องการให้เจาะรู 4 รู แจ้งมานะค่ะ ถ้าไม่แจ้งทางร้านจะไม่ได้เจาะไปให้ค่ะ**
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน North American Arms ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่  ราคา  1200  บาท (ราคาเฉพาะ North American Arms)แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Ruger SP101 .357 4.25 นิ้ว ขวา สีดำ บุกำมะหยี่ คลิบแสตนเลส เจาะรู 4 รู

รหัสซองปืน AN ราคา 700 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Glock 26
พกใน หนังนิ่ม บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ
**ปืนลำกล้องตั้งแต่ 5-6 นิ้ว เพิ่มเงิน 100-200 บาทค่ะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Kahr PM9 คลิบพลาสติกสีดำลูกค้าส่งมาทำค่ะ


แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Smith 5906 4 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ คลิบแสตนเลส

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Smith M60 โม่ 5 นัด 2 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ คลิบแสตนเลส

รหัสซองปืน 004 ราคา 1300 บาท  พกหลังพกใน
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G26 พกขวา

รหัสซองปืน 011 ราคา 1300 บาท พกหลัง พกใน
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทคะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีคะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Kimber Ulta Carry 1911 compact .45 ลำกล้อง 3 นิ้วแบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Kimber Ulta Eclipse Pro 4 นิ้ว พกในพกหลังแบบห่วงร้อยเข็มขัด

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Colt Defender 9 มม. 3 นิ้ว ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ คลิบแสตนเลส พกในพกหลัง

รหัสซองปืน 020 ราคา 900 บาท หนังนูบัคหรือที่เรียกว่าชามัวเป็นหนังนิ่มพกใน
แบบตามรูปที่โชวใส่ปืน .357 .38 4 นิ้ว พกใน ข้างขวา ปิดปลาย
**ปืนลำกล้องตั้งแต่ 5-6 นิ้ว เพิ่มเงิน 100-200 บาทค่ะ
ปืนออโต – ลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


บาเร็ตต้า 21A บาเรทต้า ทอมแคท North American Arms Guardian  RUGER LCR  CZ92 ใส่ ทรงนี้ได้คะ

แบบตามรูปที่โชวใส่ปืน pt 1911 Taurus 5 นิ้ว


รหัสซองปืน 022 ราคา 1200 บาท 
แบบตามรูปที่โชวใส่ปืน Ruger LCP ติด Crimson Laser
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะรหัสซองปืน 025 ราคา 1400 บาท พกในติดคลิบหนีบ
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีคะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้นะคะ
**ถ้าต้องการให้เจาะรู 4 รู แจ้งมานะค่ะ ถ้าไม่แจ้งทางร้านจะไม่ได้เจาะไปให้ค่ะ**
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Ruger XR9C ลำกล้อง 3 นิ้วครึ่ง ติดคลีบหนีบดำ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน  XR9C เจาะรู 4 รู  ถ้าต้องการให้เจาะรูแจ้งมาได้ค่ะ

แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Sig P229e2 ถนัดขวา สีดำ บุกำมะหยี่ คลิบแสตนเลส

เรื่องล่าสุด