ซองแมกกาซีน กุญแจมือ เข็มขัด ซองหนัง

ซองแมกกาซีน กุญแจมือ เข็มขัด และซองหนังอื่นๆทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน MT-1 ราคา 450 บาท
แม็กเดี่ยว ตอกลายสาน มีฝาปิด ร้อยเข็มขัด
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน M-1 ราคา 400 บาท
แม็กเดี่ยว มีฝาปิด ร้อยเข็มขัด
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน MK-1 ราคา 450 บาท
แม็กเดี่ยว เปลือยโชว์ ติดคลิบหนีบ
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน MD-1 ราคา 450 บาท
แม็กเดี่ยว มีฝาปิด ติดคลิบหนีบ
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน MN-1 ราคา 450 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G30 10 นัด สีดำ แป๊กลาย
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Kahr MK9 8 นัด สีน้ำตาลเข้ม แป๊กลาย
แม็กเดี่ยว เปลือยโชว์ ห่วงร้อยเข็มขัด
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน M13 ราคา 1100 บาท
ซองใส่แมกกาซีน พกในกระเป๋ากางเกง ไม่บุ สีน้ำตาลเข้ม
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน M-2 ราคา 850 บาท
แม็กคู่ มีฝาปิด ร้อยเข็มขัด
**ถ้าตอกลายสานเพิ่ม 100 บาทค่ะ**
**ถ้าติดคลิบหนีบเพิ่ม 100  บาทค่ะ**
**ถ้าใส่แผ่น Black Hawk เพิ่ม 1200 บาทค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 100 บาทค่ะ**
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะรหัสซองปืน MP2 ราคา 950 บาท
แม็กคู่ มีฝาปิด ห่วงร้อยเข็มขัด
**ถ้าตอกลายสานเพิ่ม 100 บาทค่ะ**
**เหมาะสำหรับเข็มขัด US**
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน MB-2 ราคา 950 บาท
แม็กคู่ เปลือยโชว์ ห่วงร้อยเข็มขัด
**ถ้าตอกลายสานเพิ่ม 100 บาทค่ะ**
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน M-3 ราคา 1600 บาท
แม็ก 3 ช่อง มีฝาปิด ร้อยเข็มขัด
**ถ้าตอกลายสานเพิ่ม 100 บาทค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 100 บาทค่ะ**
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน 1911 8 นัด สีดำ แป๊กรมดำ ร้อยเข็มขัด
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน M-4  ราคา 1500 บาท 
แม็ก 3 ช่อง เปลือยโชว์ ร้อยเข็มขัด
**ถ้าตอกลายสานเพิ่ม 100 บาทค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 100 บาทค่ะ**
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน M-5 ราคา 1900 บาท
แม็ก 4 ช่อง เปลือยโชว์+1 ช่องไฟฉาย ร้อยเข็มขัด
**ถ้าตอกลายสานเพิ่ม 100 บาทค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 100 บาทค่ะ**
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแม็กกาซีนให้ระบุรุ่นปืน จำนวนนัด เดี่ยวหรือคู่ ฝาปิดหรือเปลือยโชว์
แม็กกาซีนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัสซองปืน SLD-2 ราคา 850 บาท
**ถ้าตอกลายสานเพิ่ม 100 บาทค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 100 บาทค่ะ**
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อ สปีดโหลดเดอร์ ให้ระบุรุ่นปืนที่จะใส่ จำนวนนัด ติดแม็กหรือเปลือยโชว์
สปีดโหลดเดอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ

รหัส CT1 เข็มขัดตอกลายสานมีสีดำ สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 100 บาทค่ะ**
กว้าง 1.5 นิ้ว หัวเข็มขัดทองเหลืองอย่างดีค่ะ หนังซับหนังทั้งเส้นอย่างดีเลยคะ
หัวทองเหลืองแบบมีลายไม่มีจำหน่ายนะค่ะ จะได้แบบไม่มีลายค่ะ
ความยาวเอวตั้งแต่ 30-35  ราคา  1800  บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 36-39  ราคา  2200  บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 40-45  ราคา  2500  บาท


เข็มขัดโบโลไท ราคา 700 บาท

รหัส CM2เข็มขัดสีน้ำตาลอ่อนกับสีน้ำตาลเข้ม
กว้าง1.5 นิ้ว 2200 บาท
หัวเข็มขัดทองเหลืองอย่างดีคะ  หนังซับหนังทั้งเส้นอย่างดีเลยคะ

รหัส UU1 กระเป๋าใส่ซองบุหรี่+ไฟแช็ก  ราคา 700 บาท

รหัส UU3 ราคา 700 บาท ที่ใส่บุหรี่ ใส่มือถือ BlackBerryก็ได้นะคะ


รหัส UU4 ช่องแรกกว้าง 4 นิ้ว ช่องที่ 2 กว้าง 2 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ตอกลายสาน ราคา 1800 บาท


รหัส UU5 ราคา 500 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่กุญแจมือตำรวจ 1 คู่

รหัสซองปืน NKP ราคา 1700-2000 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน G26+ช่องใส่แมกกาซีน ด้านหลังแผ่นสี่เหลี่ยมบุกำมะหยี่ เฉพาะปืนออโตเท่านั้น เหมาะพกในกระเป๋าสะพายทั่วไป

ผลงานการตัดเย็บซองปืนของที่ร้านที่ผ่านมาค่ะแบบซองปืนหรือแบบเข็มขัดเครื่องหนังอื่นๆยังมีอีกเยอะนะคะ สนใจตัวไหนเพิ่มเติมสอบถามมาได้คะ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจคะ

เรื่องล่าสุด