รายชื่อที่จัดส่งซองปืน 2019

รายชื่อลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนที่ร้านค่ะ  

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   12/01/2019
ร.ต.สนั่น       ED670863698TH
คุณวิทยา      ED670863707TH
คุณชูชาติ      ED670863715TH
คุณอธิราช     ED670863724TH
คุณจาตุรันต์   ED670863738TH
คุณคณพศ     ED670863755TH
คุณสมหมาย   ED670863769TH
น.ต.นราฤทธิ์   RATN000353080 KERRY
คุณจำนง        RATN000353081 KERRY
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   02/02/2019
ส.ต.ต.สรายุทธ      RATN000387600 KERRY
คุณชิติ                 RATN000387601 KERRY
ด.ต.อภินันทร์        RATN000387602 KERRY
พ.จ.อ.วิทยารัฐ      RATN000387603 KERRY
คุณอรุณพงษ์        RATN000387604 KERRY
พ.ต.ท.อาทิตย์      RATN000387605 KERRY
คุณปุริม               RATN000387606 KERRY
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   12/02/2019
คุณอัฐวิทย์                 RATN000398414 KERRY
คุณชาติชาย               RATN000398416 KERRY
ส.ต.ต.สรายุทธ           RATN000398417 KERRY
คุณพิเชษฐ                RATN000398419 KERRY
คุณสมเกียรติ             RATN000398420 KERRY
คุณสุภา                    RATN000398422 KERRY
คุณมาลัยวดี               ED703537251TH
คุณชนินทร์                ED703537265TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   25/02/2019
คุณณรงค์                    ED718475434TH
ส.ต.ต.กิติภูมิ               ED718475448TH
พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์        ED718475451TH
ร้านพงศ์ศิริการเกษตร    ED718475465TH
พ.ต.ท.หญิงจันทนา      ED718475479TH
คุณสมบัติ                   ED718475482TH
คุณมงคล                   ED718475496TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   03/03/2019
คุณภาณุมาศ                 ED718725242TH
คุณวรพงศ์                    ED718725256TH
คุณชนินทร์                   ED718725260TH
คุณสุรศักดิ์                   ED718725273TH
คุณชญานุช                  ED718725287TH
คุณจักรกฤช                 ED718725295TH
คุณสุวรรณ                   ED718725300TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   11/03/2019 
คุณภูริ                    RATN000426476 KERRY 
คุณเกรียงไกร       RATN000426480 KERRY 
คุณชุตินธร            RATN000426486 KERRY 
คุณวินิต                 RATN000426492 KERRY 
คุณศรศิลป์            ED734737505TH
คุณสยาม               ED734737519TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   23/03/2019 
คุณเสาวลักษณ์        RATN000438989 KERRY 
คุณชวลิต                RATN000438990 KERRY 
คุณนราวัตร์              RATN000438991 KERRY 
คุณมานพ                RATN000438992 KERRY 
คุณชุมพล                RATN000438993 KERRY 
ด.ต.เดชา                RATN000438994 KERRY 
คุณสุรชัย                 ED749651403TH
คุณวรวิทย์               ED749651417TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   10/04/2019
คุณจักรกฤษ          EW449824304TH
คุณราเชนทร์          EW449824318TH
คุณมงคล              EW449824321TH
คุณสุวรรณ             EW449824335TH
คุณสุทธิพันธิ์          EW449824366TH
คุณวัชรินทร์           EW449824370TH
คุณอาวุธ               EW449824383TH
ร.อ.ดลภพ             EW449824397TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   11/04/2019
คุณณฐนน          ED767175793TH
คุณอิทธิพล        ED767175802TH
คุณเพียรวิทย์      ED767175816TH
คุณขนิษฐา        ED767175820TH
คุณเกษร           ED767175833TH
คุณดำรง           ED767175847TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   07/05/2019
คุณชินวุฒิ          EW449609892TH
คุณอัครวัฒน์       EW449609901TH
คุณทวีศักดิ์         EW449609915TH
คุณพงศ์ภพ         EW449609929TH
คุณร่มเกล้า         EW449609932TH
คุณโชตสุรัตน์      EW449609946TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   27/05/2019
คุณวิเศษ          ED806024497TH
คุณญาณพล     ED806024506TH
สรายุทธ          ED806024510TH
คุณพูนผล        ED806024523TH
คุณสมพงศ์      ED806024537TH
คุณธนิต          ED806024545TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   31/05/2019
คุณณัฐวุฒิ          ED814290021TH
คุณจิระพจน์        ED814290035TH
คุณทวีศักดิ์         ED814290049TH
คุณสกล             ED814290052TH
คุณวันชัย           ED814290066TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ*** 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.