รายชื่อจัดส่งขนมญี่ปุ่น 2019

รายชื่อลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนของที่ร้าน 

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  08/01/2019
คุณชลทิศ      RP323268252TH
คุณปาราเมศ  ED662634676TH
คุณนันทนา    ED662634680TH
คุณณรงค์      ED655451615TH

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  24/01/2019
คุณอนันต์สิทธิ์      RATN000375595 KERRY
คุณกาญจนา        RATN000375596 KERRY
คุณบุณิกา           RATN000375597 KERRY
คุณพลอยณัชชา   RATN000375598 KERRY
คุณชลธิฌา(ปื้ม)   RATN000375600 KERRY
คุณเณศราภา       RATN000375602 KERRY
คุณวริสา             ED677376647TH
คุณพรชนิตว์        ED691801257TH

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  09/02/2019
คุณจิตธนา          ED691875405TH
คุณพรรณี           ED691875422TH
คุณชลทิศ          RP344936408TH
คุณสุภาพร         RATN000398422 KERRY
คุณสุวิญชา        RATN000407031 KERRY
คุณธนาชาติ       RATN000407040 KERRY

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  28/02/2019
คุณศรันย์พร         RATN000415513 KERRY
คุณสุวิญชา          RATN000415514 KERRY
คุณพีรันธร           RATN000415517 KERRY
คุณศิริวรรณ         RATN000415518 KERRY
Ms.Natchaya      RATN000415520 KERRY
คุณโมฬีพัณณ์      RATN000415524 KERRY
คุณจิราภา           RATN000415527 KERRY
คุณภัทราพร        EU856781579TH
คุณพรชนิตร์        ED718707685TH

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  07/03/2019
คุณพรพิศ           ED718796717TH
AlphaS              ED718796725TH
คุณอภิญญา        ED718796734TH
AlphaS              ED734701531TH
คุณพิณนารี         RATN000416376 KERRY
คุณวรพงศ์          RATN000416379 KERRY
คุณศรันย์พร        RATN000423289 KERRY
คุณพัณณ์ญภัสฐ์   RATN000423290 KERRY
คุณปัถวีกานต์      RATN000423291 KERRY                                                                                                                                           
คุณชลทิศ          RATN000444747 KERRY 

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  24/04/2019
คุณพรประภา       RATN000467408 KERRY
คุณสมรัก            RATN000467409 KERRY
คุณชลทิศ           RATN000467411 KERRY
คุณอริสา            RATN000465098 KERRY
คุณจรรยพร         ED777638218TH
คุณวรรธนัย         ED777638221TH
คุณรัตนา            ED777638235TH
คุณธัญชนก         ED777638249TH 

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  16/05/2019
คุณภูษณิศา         ED800297679TH
คุณจิดาภา           ED800297682TH
คุณสุดา              ED800297696TH
คุณอรพรรณ        ED800297705TH
คุณเอกพล          ED800297719TH
คุณชนาเทพ        RATN000484671 KERRY
คุณอริสา            RATN000484673 KERRY
คุณชลทิศ          RATN000484677 KERRY                                                                                                                                                คุณรัตนากร       RATN000485111 KERRY

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  04/06/2019
คุณปัทมวดี        RATN000496697 KERRY
คุณมณฑา         RATN000496700 KERRY
คุณวุธจิระ          RATN000496703 KERRY
คุณชนากานต์     RATN000496707 KERRY
คุณสมโภช        RATN000496710 KERRY
คุณสมโภช        BBUA001438777 KERRY
คุณอรทัย          RATN000510550 KERRY

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  19/07/2019
คุณชิดชนก           RATN000529758  KERRY
คุณภาวิดา            RATN000529759  KERRY
คุณชลทิศ            RATN000529760  KERRY
คุณวิภารัตน์         RATN000529761  KERRY
คุณภูวดล            RATN000529768  KERRY
คุณรัชริน             EI031943659TH
คุณบุษบา            EI031943662TH

ส่งขนมญี่ปุ่นและสินค้าจากญี่ปุ่น  25/07/2019
คุณชิดชนก        RATN000535312  KERRY
คุณมัยย์            RATN000535313  KERRY
คุณรัชริน           RATN000535315  KERRY
คุณอรุณี            RATN000535316  KERRY
คุณชลทิศ          RATN000535317  KERRY
คุณขวัญปิยาพัช  EI042325379TH

**ลูกค้านัดเจอรับขนมญี่ปุ่นตาม BTS MRT

ส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนค่ะ**

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.