ซองปืนพกนอก ปืนออโตทุกรุ่น

พกนอกปืนออโตทุกรุ่น ที่ทางร้านมีแบบปืนสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ 

รหัสซองปืน A553 ราคา 1500 บาท (ทรงปลายปืนโผล่)
A553 เป็นทรงพกนอก พกหลังเท่านั้นค่ะ
**ปืนลำกล้อง 4-5 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 100 บาทค่ะ**
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ  ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน A952 
ไม่บุกำมะหยี่ราคาตามนี้ค่ะ 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1600 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา  1900 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีราคาตามนี้ค่ะ 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1800 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา  2100 บาท
หนังซับหนังราคาตามนี้ค่ะ
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 2300 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา  2600 บาท
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน AD157 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1600 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1900 บาท
เย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาท
ตอกลายสานเพิ่ม 200 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน AP1052 
เป็นทรงร้อยเข็มชัด โชว์ปืน
ตอกลายสาน+ไม่ได้บุกำมะหยี่ ราคา 1600 บาท
ตอกลายสาน+บุกำมะหยี่ ราคา 1800 บาท
ไม่ตอกลายสาน+บุกำมะหยี่ ราคา 1700 บาท
ไม่ตอกลายสาน+ไม่บุกำมะหยี่ ราคา 1500 บาท
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน A39 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1400 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1700 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ  ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน A40 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1300 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1600 บาท
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน บาเร็ตต้า ทอมป์สัน 21A บาเร็ตต้า ทอมแคท 
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตเล็กทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ


รหัสซองปืน A41 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1500 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนทรงเล็กออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน A511 (ทรงปลายปืนโผล่)
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1500 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1800 บาท
**ปืนลำกล้อง 4-5 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 100 บาทค่ะ**
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ  ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน AS1051
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1300 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1600 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน ASY1051
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1500 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ


รหัสซองปืน AL651 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1500 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน A1149 ราคา 1500 บาท 
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน 1153OT ราคา 1500 บาท 
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน P2 ราคา 1200 บาท (ทรงปลายปืนโผล่)
ถ้าไม่ต้องการโชว์ปืนแจ้งมาได้คะ 
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทค่ะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ


รหัสซองปืน ADY-2 ราคา 1500 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน ADY-3 ราคา 1500 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน ADY-2N ราคา 1600 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน AS-2 ราคา 1300 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน AS-2R ราคา 1400 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ


รหัสซองปืน PLY-2 ราคา 1400 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน PLY-2N ราคา 1600 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน K26 ทรงนี้ฟรีไซต์ เป็นทรงเดียวที่ไม่ได้ตัดตามขนาดปืนนะคะ
ปืนที่ใส่กับทรงนี้ได้ ตามรุ่นด้านล่างค่ะ ทรงนี้ไม่ใช้ทรงกระชับเหมาะสำหรับอำพราง
Beretta 21A , Beretta Tomcat , North American Arms Guardian ,
ULtra . Kevin , Micro Desert Eagle ไซต์เล็ก ราคา 1600 บาท 
ขนาดคร่าวๆ กว้าง 4 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 นิ้ว  
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
**ราคาที่แจ้งเป็นราคาร้อยเข็มขัด ถ้าใส่แผ่นเสียบร้านเพิ่ม 300 บาทค่ะ**
ปืนออโตตามรุ่นที่ระบุไว้ สามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน K26 ทรงนี้ฟรีไซต์ เป็นทรงเดียวที่ไม่ได้ตัดตามขนาดปืนนะคะ
ปืนที่ใส่กับทรงนี้ได้ ตามรุ่นด้านล่างค่ะ ทรงนี้ไม่ใช้ทรงกระชับเหมาะสำหรับอำพราง
Sig380 , Sig238 , Kahr 380 , ไซต์กลาง ราคา 1700 บาท 
ขนาดคร่าวๆ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว ไซต์กลาง 
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
**ราคาที่แจ้งเป็นราคาร้อยเข็มขัด ถ้าใส่แผ่นเสียบร้านเพิ่ม 300 บาทค่ะ**
ปืนออโตตามรุ่นที่ระบุไว้ สามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน K26 ทรงนี้ฟรีไซต์ เป็นทรงเดียวที่ไม่ได้ตัดตามขนาดปืนนะคะ
ปืนที่ใส่กับทรงนี้ได้ ตามรุ่นด้านล่างค่ะ ทรงนี้ไม่ใช้ทรงกระชับเหมาะสำหรับอำพราง
Kahr MK9 , Glock 26 , Ruger sr9c , CZ 2075 RAMI , S&W MP9 ,
Colt Defender 9 มม , PPK/S , .380 ไซต์ใหญ่ ราคา 1900 บาท
ขนาดคร่าวๆ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว ไซต์ใหญ่ 
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
**ราคาที่แจ้งเป็นราคาร้อยเข็มขัด ถ้าใส่แผ่นเสียบร้านเพิ่ม 300 บาทค่ะ**
ปืนออโตตามรุ่นที่ระบุไว้ สามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน K26 ทรงนี้ฟรีไซต์ เป็นทรงเดียวที่ไม่ได้ตัดตามขนาดปืนนะคะ
ปืนที่ใส่กับทรงนี้ได้ ตามรุ่นด้านล่างค่ะ ทรงนี้ไม่ใช้ทรงกระชับเหมาะสำหรับอำพราง
สำหรับปืนออโตลำกล้อง 3.5 นิ้ว – 4 นิ้ว ไซต์ใหญ่พิเศษ ราคา 2000 บาท
ขนาดคร่าวๆ กว้าง 6.5 นิ้ว ยาว 8.5 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว ไซต์ใหญ่พิเศษ 
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
**ราคาที่แจ้งเป็นราคาร้อยเข็มขัด ถ้าใส่แผ่นเสียบร้านเพิ่ม 300 บาทค่ะ**
ปืนออโตตามรุ่นที่ระบุไว้ สามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ


รหัสซองปืน FP ราคา 2600 บาท
**ถ้าทำใส่ปืนออโต 4.5 – 5 นิ้ว คิดเพิ่มอีก 200 บาท**
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน A08 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1400 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1700 บาท
เย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาทค่ะ
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน A09 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1600 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1900 บาท
เย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาทค่ะ
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน AP16 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1100 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1400 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน A454 ราคา 1300 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตเล็กทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน A454 ไซต์ใหญ่  ราคา 1700 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน A454 ไซต์ใหญ่ติดรางไฟฉาย  ราคา 1900 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน LK1053 ราคา 2500 บาท 
ทรงพกนอกแนบกระชับ ร้อยเข็มขัด โชว์ปืน 
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้คะ


รหัสซองปืน A250 ราคา 1300 บาท (ทรงปลายปืนโผล่)  
**ปืนลำกล้อง 4-5 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 100 บาทค่ะ**
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน AS650 (ทรงปลายปืนโผล่) 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1300 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1600 บาท 
**ปืนลำกล้อง 4-5 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 100 บาทค่ะ**
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน ZA550 ราคา 1300 บาท
**มีสายรัดนกปืนเป็นห่วงยืดให้ค่ะ**
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาทค่ะ ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน A1052
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1600 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1900 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน PY2 1911 ราคา 1400 บาท (ทรงปลายปืนโผล่)
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน PT2 ราคา 1600 บาท (สำหรับปืนออโตติดเลเซอร์)
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตติดเลเซอร์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน KPL ราคา 1300 บาท 
พกในกระเป๋ากางเกง ไม่บุกำมะหยี่ ทรงนี้ไม่สามารถบุกำมะหยี่ได้ค่ะ
ปืน Beretta 21A,Beretta tomcat,Beretta 950b,Sig P238,LCP Ruger 
รุ่นปืนตามที่แจ้งด้านบนสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ  
รุ่นอื่นที่ไม่ได้พิมไว้ไม่สามารถทำใส่ทรงนี้ได้
รหัสซองปืน A02 ราคา 1200 บาท 
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตเล็กทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน A14 
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1300 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1600 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน A17 ราคา 1500 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน A19 มีสายรัดนกให้คะ
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1500 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนออโตทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.