ซองปืนพกนอก ปืนลูกโม่ทุกรุ่น

พกนอกปืนลูกโม่ทุกรุ่น ที่ทางร้านมีแบบปืนสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน 1153LM
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1500 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน 1154LM
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1600 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1900 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน PZ 1800 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
**เย็บปิดปลาย และหุ้มโกร่งไกตามแบบค่ะ**
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ


รหัสซองปืน H39
ปืนลูกโม่ 2-4 นิ้ว ราคา 1500 บาท
ปืนลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 2000 บาท
**ราคาที่แจ้งเป็นราคาร้อยเข็มขัด ถ้าใส่แผ่นเสียบร้านเพิ่ม 300 บาทค่ะ**
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน A852 ราคา 1500 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน M61 ราคา 1700 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน ADY-2M ราคา 1500 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน ADY-2NM ราคา 1600 บาท
ปืนลูกโม่ 2-4 นิ้ว ราคา 1600 บาท
ปืนลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 2000 – 2200 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน ADY-3H ราคา 1400 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน ADY-3N ราคา 1600 บาท
เย็บปิดปลายกระบอกเพิ่ม 200 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน A1152
ทำแบบช่องร้อยเข็มขัดราคา 1300 บาท
ทำใส่แผ่นเสียบร้านราคา 1600 บาท
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
**LCR Ruger .38 ที่ไม่มีนกปืน ทำทรงนี้ได้ค่ะ**
ทรงนี้ทำจากหนังวัวนะคะ แต่ทำออกมา 2 แบบคือ
หนังอัดแข็งเหมือนพลาสติก ไม่บุกำมะหยี่
กับหนังแข็งขึ้นรูปทั่วไปสามารถบุหรือไม่บุกำมะหยี่ก็ได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน A553M ราคา 1500 บาท (ทรงปลายปืนโผล่)
A553M เป็นทรงพกนอก พกหลังเท่านั้นค่ะ
**ปืนลูกโม่ ลำกล้อง 3.5 – 4 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 100 บาทค่ะ**
**ปืนลูกโม่ ลำกล้อง 5 – 6 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 200 บาทค่ะ**
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี  ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน PLY-2M ราคา 1500 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน A1151 ราคา 1300 บาท (ทรงปลายปืนโผล่)
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน A252 ราคา 1300 บาท (ทรงปลายปืนโผล่)
**ปืนลูกโม่ลำกล้อง 4-5 นิ้ว ถ้าไม่โชว์ปืนเพิ่มเงินอีก 200 บาทค่ะ**
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน KN 1200 บาท
ซองพกกระเป๋ากางเกง ลูกโม่
ไม่ได้บุกำมะหยี่ด้านใน  ถ้าต้องการให้บุกำมะหยี่เพิ่มเงิน 200 บาท ที่ร้านใช้กำมะหยี่อย่างดีค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน IPSC 4 นิ้ว
ลูกโม่ลำกล้อง 4 นิ้ว ราคา 2500 บาท +แผ่นร้อยเข็มขัด
ลูกโม่ลำกล้อง 5 นิ้ว ราคา 2800 บาท +แผ่นร้อยเข็มขัด
ลูกโม่ลำกล้อง 6 นิ้ว ราคา 3000 บาท +แผ่นร้อยเข็มขัด
ตอกลายสานเพิ่มเงิน 200 บาท
ซองสำหรับแข่ง IPSC หนังซับหนังด้านใน หุ้มเหล็กอย่างดีเลยค่ะ
**ทรงนี้ที่ร้านจะคิดราคารวมแผ่นร้อยเข็มขัด 300 บาทแล้วค่ะ**
**ถ้าลูกค้ามีแผ่นเสียบร้อยเข็มขัดหรือ
แผ่นเสียบ Black Hawk อยู่แล้วสามารถแจ้งมาได้ค่ะ**
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน 1154LM ลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 2100 บาท
เย็บปิดปลายเพิ่มเงิน 200 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน PZ ลูกโม่ 5-6 นิ้ว  2300 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
**เย็บปิดปลาย และหุ้มโกร่งไกตามแบบค่ะ**
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน H39 ลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 2000 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน MT561 ตอกลายสาน ร้อยเข็มขัด ปิดปลาย
ปืนลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 2500 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน HT39 ตอกลายสาน
ปืนลูกโม่ 2-4 นิ้วราคา 1700 บาท
ปืนลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 2200 บาท
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.