ซองคาวบอยลูกโม่

ซองคาวบอยทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ 

รหัสซองปืน KB1 ซองคาวบอย ร้อยเข็มขัด  
ลำกล้อง 3 – 4 นิ้ว ราคา 2900 บาท 
ลำกล้อง 5 – 6 นิ้ว ราคา 3200 – 3500 บาท
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 200 บาทค่ะ**
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน KB2ิ ซองคาวบอย ร้อยเข็มขัด หนังซับหนังอย่างดี
ลำกล้อง 3 – 4 นิ้ว ราคา 3900 บาท 
ลำกล้อง 5 – 6 นิ้ว ราคา 4200 – 4500 บาท
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 200 บาทค่ะ**
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน CBT ซองคาวบอยตอกลายสาน ร้อยเข็มขัด  
ลำกล้อง 3 – 4 นิ้ว ราคา 3200 บาท 
ลำกล้อง 5 – 6 นิ้ว ราคา 3500 – 3800 บาท
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 200 บาทค่ะ**
บุกำมะหยี่ด้านในอย่างดี ถ้าไม่ต้องการให้บุกำมะหยี่แจ้งมาได้ค่ะ
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ
รหัสซองปืน KCB ซองปืนคาวบอย หนังซับหนังอย่างดีทั้งชุด
คาวบอย 1 ชุดใหญ่ตามภาพ หัวเข็มขัดทองเหลืองอย่างดี
**ส่ง ems ฟรีค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 300 บาท**
ความยาวเอวตั้งแต่ 30-35 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 6500 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 30-35 ปืนลูกโม่ 5 – 6 นิ้ว ราคา 7000 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 36-40 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 7000 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 36-40 ปืนลูกโม่ 5 – 6 นิ้ว ราคา 7500 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 41-45 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 7500 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 41-45 ปืนลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 8000 บาท
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะรหัสซองปืน KCBT ซองปืนคาวบอย หนังซับหนังอย่างดีทั้งชุด
แบบตามรูปที่โชว์ใส่ปืน Freedom arms .44 Magnum ขนาด 6 นิ้ว ตอกลาย+สีน้ำตาลแก่ 
แผงกระสุน 30 นัด  คาวบอย 1 ชุดใหญ่ตามภาพ หัวเข็มขัดทองเหลืองอย่างดีค่ะ 
**ส่ง ems ฟรีค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 300 บาทค่ะ**
ความยาวเอวตั้งแต่ 30-35 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 6800 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 30-35 ปืนลูกโม่ 5 – 6 นิ้ว ราคา 7300 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 36-40 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 7300 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 36-40 ปืนลูกโม่ 5 – 6 นิ้ว ราคา 7800 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 41-45 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 7800 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 41-45 ปืนลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 8300 บาท
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะ

รหัสซองปืน KCB2 ซองปืนคาวบอย หนังซับหนังอย่างดี 
ส่วนอีก 1 ซองจะซับกำมะหยี่ ใส่ปืนได้ 2 กระบอกค่ะ
หัวเข็มขัดทองเหลืองอย่างดีค่ะ 
**ส่ง ems ฟรีค่ะ**
**ทำสีน้ำตาลเข้ม เพิ่มเงิน 300 บาทค่ะ**
ความยาวเอวตั้งแต่ 30-35 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 9300 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 30-35 ปืนลูกโม่ 5 – 6 นิ้ว ราคา 9800 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 36-40 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 9800 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 36-40 ปืนลูกโม่ 5 – 6 นิ้ว ราคา 10300 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 41-45 ปืนลูกโม่ 4 นิ้ว ราคา 10300 บาท
ความยาวเอวตั้งแต่ 41-45 ปืนลูกโม่ 5-6 นิ้ว ราคา 10800 บาท
ปืนลูกโม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดสามารถทำทรงนี้ได้ค่ะใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.