รายชื่อจัดส่งซองปืน 2020

รายชื่อลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนที่ร้านค่ะ  

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ


ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      15/01/2020
คุณพิเชษ                EI572898405TH
พ.ต.ท.อาทิตย์        EI572898414TH
คุณประเวศ             EI572898428TH
คุณเอกสิทธิ์           EI572898431TH
คุณเจต                     EI572898445TH
คุณศักรินทร์           EI572898459TH
คุณนภารัตน์           EI572898462TH
คุณวรัญญา            EI572898476TH
คุณสุรพล                EI572898480TH
คุณไพบูลย์            EI572898493TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ     19/01/2020
ร.ต.อ.เนติภูมิ           EI597723515TH
คุณพันธ์เลิศ            EI597723524TH
คุณฉัตรชัย              EI597723538TH
คุณกิตติพล             EI597723541TH
คุณอริษฎ์               EI597723555TH
คุณพลูศักดิ์             EI601351778TH
คุณกิตติ                 EI601351781TH
คุณทนง                 EI601351795TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 27/01/2020
คุณเรวัตร์          EI610908088TH
คุณปราณี          EI610908091TH
ด.ต.ฐิติวัฒน์      EI610908105TH
คุณอานนท์        EI610908114TH
ส.ต.ท.ธนวัฒน์   EI610908128TH
คุณศราวุธ         EI610908131TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 11/02/2020
คุณกฤษกร          EI628555766TH
คุณโจ                 EI628555770TH
คุณวุฒิชัย           EI628555783TH
ส.ต.อ.วัชรินทร์    EI628555797TH
คุณศศิธร             EI628555806TH
คุณจักรภัทร        EI628555810TH
คุณมานพ            EI628555823TH
คุณวิไล               EI623592577TH
คุณจักรินทร์        EI623592585TH
คุณศานติ            EI623592594TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 09/03/2020
คุณโสภณ         EI673375323TH
คุณภาณุมาศ     EI673375337TH
คุณวัชรพล        EI673375345TH
คุณพัชรีภรณ์     EI673375354TH
คุณปวิช           EI736082178TH
คุณวิริญ           EI736080251TH
คุณหวาน         EF362990422TH
คุณหิรัณ          EF362990453TH
พ.ต.พงษ์ศักดฺิ์   EI673353994TH
คุณอริษฐ์         EI673354005TH
คุณธีรพจน์       EI683192130TH
คุณสถาพร       RATN000693627
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 27/03/2020
คุณวุฒิชัย         EI802616826TH
คุณวิชัย           EI802616830TH
คุณอดิศักดิ์       EI802616843TH
คุณไพรัช         EI802616857TH
คุณพงศ์ศิริ       EI802616865TH
คุณภราดร        EI802621865TH
คุณปฐมพร       EI802621874TH
คุณมงคล         EI802621888TH
คุณโกวิทย์       EI653855864TH
คุณสมยศ        EI736458429TH
คุณวรวิทย์       EI736458432TH
คุณวรพล        EI775123909TH
คุณพัชร์พล     EI775123912TH
คุณอริษฐ์       EI775123926TH
คุณวรลักษณ์   RP768779067TH
คุณณฐพร       RP768779075TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 08/04/2020
ด.ต.อัครัช         EI844045501TH
คุณวัทวิทย์       EI844045515TH
คุณวชิระ          EI844045529TH
คุณณัฐชา        EI844063791TH
คุณคณิน         EI775698845TH
คุณยุทธการ     EI775678024TH
พ.ต.ท.รังสี     EI775678038TH
คุณสมชาย      EI775678041TH
ด.ต.บุญยิ่ง     EI775678055TH
คุณสมชื่น      BBUA001647087
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 21/04/2020
คุณชยพล        EI897820379TH
ร.ท.บงกช       EI894779955TH
คุณเลขา         EI894779964TH
ร.ต.อ.วิชยะ     EI894779978TH
คุณสมเจตน์     EI894779981TH
คุณนิพนธ์       EI894779995TH
พ.ต.ณัฐพงศ์   EI894789391TH
พ.ต.ท.รังสี     EI894789405TH
คุณสมชาย      EI894789414TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ     02/05/2020
คุณภาณุมาศ         EI993011073TH
ร.ต.อ.อภิวัฒน์       EI993011087TH
ส.ต.ท.กฤษฎา      EI993011095TH
คุณศิริลักษณ์        EI993011100TH
คุณสุวพิชญ์          EI993011113TH
คุณสายชล           EI993011127TH       
คุณภูณิศา            EI993011144TH
ร.ต.อ.วิชยะ          RP809957538TH
คุณสมเจตน์          EI991824171TH
คุณบัณฑิต           EI991824185TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    13/05/2020
คุณครรชิต        EI993043408TH
คุณอุดร           EI993043411TH
คุณอัคเดช        EI993043425TH
คุณกฤต           EI993043439TH
คุณจักรกฤต      EI993043442TH
คุณสมยศ         EI993043456TH
คุณรณภูมิ         EI952017690TH
คุณสุธีรา          ED007572816TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    16/05/2020
คุณอาทิตยา        EI993053881TH
คุณศักรินทร์        EI993053895TH
คุณมงคล           EI993053904TH
คุณนคร            ED010617132TH
คุณอมร            ED010617146TH
คุณสุรีย์            ED010617150TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   25/05/2020
คุณวัชระ         EI993069793TH
คุณวุฒิชัย        EI993069802TH
คุณพงษ์ศักดิ์    EI993069816TH
คุณวรพล         EI993069820TH
คุณพิเนต         EI993069833TH
คุณดิเรก         EI993069847TH
คุณมนตรี        EI993069855TH
คุณอาทิตยา     RI021052017TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    27/05/2020
คุณภควัฒน์         ED031881319TH
คุณศุภกฤช         ED031881322TH
ด.ต.อัครัช         ED031881336TH
คุณกิตติ            ED031881340TH
คุณสุชาติ          ED031881353TH
คุณสกล           ED031881367TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    04/06/2020
ร.ต.อ.นภัทร       ED035679773TH
คุณพัศริศวร์        ED035679787TH
คุณนภสินธุ์         ED035679795TH
คุณสุเทพ           ED035679800TH
คุณสืบพงศ์         ED035679813TH
เกียรติธนพัฒน์      RATN000744638
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    07/06/2020
คุณมัลลิกา       ED059520757TH
คุณภูษิต          ED059520765TH
คุณทินกร         ED059520774TH
คุณกิตติ          ED059520788TH
คุณเอนก         ED059520791TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    17/06/2020
คุณวุฒิชัย        EI980161595TH
คุณอภิชาติ       EI980161600TH
คุณวัชรินทร์      EI980161613TH
คุณอรรถพล      EI980161627TH
ร.ต.อ.สุธรรม     EI980161635TH
คุณสมศักดิ์       EI980161644TH
คุณประเวช       EI980161658TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    18/06/2020
คุณภัทรพร       ED059552896TH
คุณชาญวิทย์     ED059552905TH
คุณธีรเดช        ED059552919TH
คุณพงศ์กร       ED059552922TH
คุณพัลลพ        ED108645092TH
คุณเกรียงไกร    ED108645101TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    28/06/2020
ร.ต.ท.ธนาวิทย์    ED059576858TH
คุณอิทธิพล        ED059576861TH
คุณพรางกูร        ED059576875TH
คุณสมบูรณ์        ED059576889TH
คุณสุมน            ED059576892TH
คุณภัทรา           ED059576901TH
คุณจิรพัฒน์        ED059574525TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    03/07/2020
คุณสุธิรา        ED151055828TH
คุณอดุลย์       ED151055831TH
คุณมงคล       ED151055845TH
คุณอุดม        ED151055859TH
ด.ต.คำมี       ED117269409TH
คุณยิ่งยศ       ED117269412TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    17/07/2020
ร.ต.อ.นคร       ED177164428TH
ด.ต.มนัส        ED177164431TH
คุณฉลอง        ED177164445TH
คุณเมทินี        ED177164459TH
คุณปัญญา      ED177143825TH
คุณสุดารักษ์    ED177143839TH
คุณครรชิต      ED177143842TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    21/07/2020
คุณอธึก       ED205423681TH
คุณสมชาย    ED205423695TH
คุณนฤมนต์    ED205423704TH
คุณกมลเนตร  ED205423718TH
คุณสุพจน์      ED205423721TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   24/07/2020
คุณอิทธิพล     ED205472285TH
คุณชนภัทร     ED205472299TH
คุณอลิสา         ED205472308TH
คุณอธึก           ED205472311TH
คุณไพบูลย์    ED205472325TH
คุณเอนก        ED205472339TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ***