รายชื่อจัดส่งซองปืน 2020

รายชื่อลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนที่ร้านค่ะ  

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ


ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      15/01/2020
คุณพิเชษ                EI572898405TH
พ.ต.ท.อาทิตย์        EI572898414TH
คุณประเวศ             EI572898428TH
คุณเอกสิทธิ์           EI572898431TH
คุณเจต                     EI572898445TH
คุณศักรินทร์           EI572898459TH
คุณนภารัตน์           EI572898462TH
คุณวรัญญา            EI572898476TH
คุณสุรพล                EI572898480TH
คุณไพบูลย์            EI572898493TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ     19/01/2020
ร.ต.อ.เนติภูมิ           EI597723515TH
คุณพันธ์เลิศ            EI597723524TH
คุณฉัตรชัย              EI597723538TH
คุณกิตติพล             EI597723541TH
คุณอริษฎ์               EI597723555TH
คุณพลูศักดิ์             EI601351778TH
คุณกิตติ                 EI601351781TH
คุณทนง                 EI601351795TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 27/01/2020
คุณเรวัตร์          EI610908088TH
คุณปราณี          EI610908091TH
ด.ต.ฐิติวัฒน์      EI610908105TH
คุณอานนท์        EI610908114TH
ส.ต.ท.ธนวัฒน์   EI610908128TH
คุณศราวุธ         EI610908131TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 11/02/2020
คุณกฤษกร          EI628555766TH
คุณโจ                 EI628555770TH
คุณวุฒิชัย           EI628555783TH
ส.ต.อ.วัชรินทร์    EI628555797TH
คุณศศิธร             EI628555806TH
คุณจักรภัทร        EI628555810TH
คุณมานพ            EI628555823TH
คุณวิไล               EI623592577TH
คุณจักรินทร์        EI623592585TH
คุณศานติ            EI623592594TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 09/03/2020
คุณโสภณ         EI673375323TH
คุณภาณุมาศ     EI673375337TH
คุณวัชรพล        EI673375345TH
คุณพัชรีภรณ์     EI673375354TH
คุณปวิช           EI736082178TH
คุณวิริญ           EI736080251TH
คุณหวาน         EF362990422TH
คุณหิรัณ          EF362990453TH
พ.ต.พงษ์ศักดฺิ์   EI673353994TH
คุณอริษฐ์         EI673354005TH
คุณธีรพจน์       EI683192130TH
คุณสถาพร       RATN000693627
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 27/03/2020
คุณวุฒิชัย         EI802616826TH
คุณวิชัย           EI802616830TH
คุณอดิศักดิ์       EI802616843TH
คุณไพรัช         EI802616857TH
คุณพงศ์ศิริ       EI802616865TH
คุณภราดร        EI802621865TH
คุณปฐมพร       EI802621874TH
คุณมงคล         EI802621888TH
คุณโกวิทย์       EI653855864TH
คุณสมยศ        EI736458429TH
คุณวรวิทย์       EI736458432TH
คุณวรพล        EI775123909TH
คุณพัชร์พล     EI775123912TH
คุณอริษฐ์       EI775123926TH
คุณวรลักษณ์   RP768779067TH
คุณณฐพร       RP768779075TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 08/04/2020
ด.ต.อัครัช         EI844045501TH
คุณวัทวิทย์       EI844045515TH
คุณวชิระ          EI844045529TH
คุณณัฐชา        EI844063791TH
คุณคณิน         EI775698845TH
คุณยุทธการ     EI775678024TH
พ.ต.ท.รังสี     EI775678038TH
คุณสมชาย      EI775678041TH
ด.ต.บุญยิ่ง     EI775678055TH
คุณสมชื่น      BBUA001647087
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 21/04/2020
คุณชยพล        EI897820379TH
ร.ท.บงกช       EI894779955TH
คุณเลขา         EI894779964TH
ร.ต.อ.วิชยะ     EI894779978TH
คุณสมเจตน์     EI894779981TH
คุณนิพนธ์       EI894779995TH
พ.ต.ณัฐพงศ์   EI894789391TH
พ.ต.ท.รังสี     EI894789405TH
คุณสมชาย      EI894789414TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ***