รายชื่อจัดส่งซองปืน 2021

รายชื่อลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนที่ร้านค่ะ  

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ


ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    06/01/2021
คุณศรศิลป์       ED577428443TH
ส.ต.ท.เจษฎา   ED577428457TH
คุณกฤษกร       ED577428465TH
คุณกฤช           ED577428474TH
คุณนิรูต            ED577428488TH
คุณไกรศร       ED577428491TH
คุณสรภพ        ED557713617TH
คุณชาญวิทย์   ED557713625TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    14/01/2021
ร.ต.อ.สุรพล       ED557742281TH
คุณชรินทร์         ED557742295TH
คุณธนชล           ED557742304TH
คุณเอกลักษณ์   ED557742318TH
คุณนนท์ธวัช      ED557742321TH
คุณเอก                 ED557742335TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    15/01/2021
คุณสุทธิพร          ED557743565TH
คุณเสฏฐวุฒิ        ED557743579TH
คุณธีรยุทธ          ED557743582TH
คุณอมร             ED557743596TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    21/01/2021
คุณนฤนาถ      ED557758675TH
คุณสงกรานต์   ED557758689TH
คุณสุวพงศ์      ED557758692TH
คุณสรยุทธ      ED557758701TH
คุณต้อม         ED557758715TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    02/02/2021
คุณวุฒิชัย        ED623789132TH
คุณเชิดศักดิ์      ED623789146TH
พ.ต.ท.กฤษฏา  ED623789150TH
คุณสงกรานต์     ED623789163TH
คุณอารี           ED623789177TH
คุณยิ่งยศ         ED623789185TH
คุณอนันต์        ED557767500TH
คุณพิทยา        ED557767513TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    12/02/2021
คุณจักรกฤช         ED674901048TH
คุณพัฒน์พงศ์       ED674901051TH
คุณสถาพร          ED674901065TH
คุณพิทักษ์          ED674901079TH
คุณจิรา              ED674901082TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    17/02/2021
ดต.วรรณพจน์      ED674905115TH
คุณซูรอฮาณี       ED674905124TH
คุณนพรัตน์        ED674905138TH
คุณเอกราช        ED674905141TH
คุณกฤชพล        ED674905155TH
คุณอุดม            ED674905169TH
คุณสมหมาย       ED674905190TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    01/03/2021
คุณกฤษฏา       ED685781712TH
คุณจำนงค์       ED685781726TH
คุณสันติ         ED685781730TH
คุณกมล         ED685781743TH
คุณเดชา        ED685781757TH
คุณวิสูตร        ED674930680TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    05/03/2021
ร.ต.ท.สายัณห์     ED674941237TH
คุณกฤษฏา         ED674941245TH
คุณอาซือมิน       ED674941254TH
คุณเชษฐ์           ED674941268TH
คุณธนินท์รัฐ       ED674941271TH
คุณพิภพ           ED674941223TH
คุณสุรเดช         ED674941210TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    15/03/2021
ร.ต.อ.ราเชษฐ     ED674956086TH
คุณปัณณ์รพี        ED674956090TH
คุณมนัส            ED674956109TH
อ.เอกราช          ED674956112TH
คุณอาทิตย์         ED674956126TH
คุณราเชนทร์ ้      ED674956130TH
คุณเอนก           ED674956143TH
คุณขจร             ED674946985TH
คุณภาณุมาศ       ED674946968TH
คุณกฤษฏา         ED674946971TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    06/04/2021
คุณประนอม            ED783101732TH
คุณชญุตม์              ED783101746TH
คุณพัฒน์พงศ์          ED783101750TH
คุณอมร                 ED783101763TH
คุณสมหมาย           ED783101777TH
คุณเอกชัย             ED674990621TH
คุณพิฑูรย์             ED674990635TH
คุณสุทธิรัก            ED674990649TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    08/04/2021
คุณวัชรินทร์          ED779254286TH
คุณจักรินทร์          ED779254290TH
พ.อ.สุชยา           ED779254309TH
คุณวชิระ             ED779254312TH
คุณเอนก             ED779254326TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    23/04/2021
พ.ต.ท.รังสี          ED807155896TH
คุณสุทธิพันธ์        ED807155905TH
พ.ต.ต.ภูษิต        ED807155919TH
คุณสมฤดี           ED807155922TH
คุณอมร             ED807155936TH
คุณชัชพล          ED783132828TH
คุณกมล               ED783132845TH
ศาสตร์ตราจารย์อธึก  ED783132831TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    04/05/2021
คุณสวรินทร์           ED783153275TH
คุณปิติพัฒน์          ED783153289TH
สิบตรีกฤษณพงศ์       ED783153292TH
คุณดานิยาน          ED783153301TH
คุณปฐม              ED783153315TH
คุณดิเรก             ED783153329TH
คุณอนงค์            ED783153332TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ***