รายชื่อจัดส่งซองปืน 2022

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      23/01/2565
คุณกิตติศักดิ์         ED481010222TH
คุณมงคล                ED481010236TH
คุณอิทธิพันธุ์        ED481010240TH
คุณปัญญา            ED481010253TH
คุณนันทิต             ED481010267TH
คุณสมชาย           ED481010275TH
ว่าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน์  ED481010284TH
คุณวรรณกร           ED366593293TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      30/01/2565
คุณกฤตภัทร         ED481007170TH
คุณสุพัฒน์ตรา     ED481007183TH
คุณสุทิน                  ED481007197TH
คุณนิพนธ์              ED481020233TH     
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ     05/02/2565
คุณสฤทัย          ED481027347TH
คุณสมพงศ์       ED481027355TH
คุณไพบูลย์       ED481027364TH
ด.ต.จีรัง             ED481027378TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  22/02/2565
คุณอมร           ED481067845TH
ด.ต.ทวีศักดิ์     ED481067859TH
คุณนันทิต        ED481067862TH
คุณพิธาน        ED481067876TH
คุณจรัญ          ED481067880TH
คุณจุฑา          ED481067893TH
คุณณัฐพล       ED481067902TH
คุณเอกพล       ED481067916TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  10/03/2565
คุณสมภูมิ           ED570700595TH
คุณชลธิศ           ED570700604TH
คุณอลิสา           ED570700618TH
คุณภมร             ED570700621TH
คุณสรพงศ์         ED570700635TH
สท.ปรีชา          ED481082887TH
ด.ต.วีระวุธ         ED481087535TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  24/03/2565
คุณภมร                  ED567727173TH
พ.ท.พงส์พยัพ    ED567727187TH
คุณอนุสรณ์          ED567727195TH
จ.ส.อ.ศุภมงคล   ED567727200TH
ด.ต.เจษฎา           ED567727213TH
คุณอุไรรัต            ED567727227TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  04/05/2565
ร.ต.อ.ปภาสุต         ED567797395TH
คุณอัครเดช            ED567797404TH
คุณอดุลย์                ED567797418TH
คุณสมชาย             ED567797421TH
คุณภัคธร                ED567797435TH
คุณสุกฤตา             ED567797449TH
คุณดำรง                  ED567797452TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  10/05/2565
พ.ต.ท.กฤษฎา       ED638331502TH
คุณบังกาย              ED638331516TH
คุณวรพงษ์              ED638331520TH
คุณพรเทพ              ED638331533TH 
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  16/05/2565
ร.ต.ท.สะสม         ED676518803TH
ด.ต.ไพโรจน์        ED676518817TH
คุณกัฐ                     ED676518825TH
คุณบุษบากร       ED676518834TH
คุณเศรษฐ์ปวิธ  ED676518848TH
คุณสุวัตร              ED676518851TH
คุณอมร                ED676518865TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  22/05/2565
คุณนันทิต              ED676524070TH
ส.ต.อ.อภิศักดิ์      ED676524083TH
ด.ต.ชัยวุฒิ             ED676524097TH
คุณอัครเดช           ED676524106TH
คุณวีรพล                ED676524110TH
คุณอุดม                  ED676524123TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  31/05/2565
คุณสรายุทธ์           ED676551530TH
คุณรชต                   ED676551543TH
ว่าที่ ร.ต.สายันต์  ED676551557TH
คุณธีรเดช              ED676551565TH
คุณจัตตุพล           ED676551574TH
ส.ต.อ.อรรถพล    ED676551588TH
คุณเดชา                 ED676551591TH
คุณอัญชลี             ED676551605TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ***