รายชื่อจัดส่งซองปืน 2566

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุด อัพเดต 20 มี.ค. 2566

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  09/01/2566
คุณชัชวาลย์    ED306386546TH
คุณปิยะวัชร    ED306386550TH
คุณชลธิดา     ED306386563TH
คุณวราภรณ์    ED306386577TH
คุณวรวิทย์      ED306386585TH
คุณสุชาติ       ED306386594TH
คุณภัทรนัน     RL471484603TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  15/01/2566
คุณอลงกรณ์       ED321900215TH
ร.ต.ต.จักรวาลใจ  ED321900229TH
คุณพณิชา          ED321900232TH
คุณปรีชา           ED321900246TH
คุณสมยศ          ED321900250TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  25/01/2566
ร.ต.ต.พัฒนา    ED321920254TH
คุณยุพิน          ED321920268TH
คุณศิรพงศ์       ED321920271TH
คุณอุดม          ED321920285TH
คุณศศิธร         ED321920299TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  08/02/2566
ส.ต.อ.ปฎิภาณ      ED257596308TH
ร.ต.อ.เฉลิมพล      ED257596311TH
คุณฐิติพล            ED257596325TH
คุณกานดา           ED257596339TH
คุณวิชัยชาญ         ED257596342TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  10/02/2566
พ.อ.ชัยวัฒน์        ED321944539TH
คุณนันทิต           ED321944542TH
คุณสุรเดช           ED321944556TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  21/02/2566
คุณสมคิด        ED375824313TH
คุณวุฒิชัย        ED375824327TH
คุณทวิธา         ED375824335TH
คุณก่อเกียรติ    ED375824344TH
คุณปวรศวร      ED375824358TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  24/02/2566
คุณจรัล         ED321967441TH
คุณวีรวิทย์      ED321967455TH
คุณทวีศักดิ์     ED321967469TH
คุณประไพ      ED321967472TH
คุณอรอนงค์    ED321967486TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  01/03/2566
ส.ต.อ.ปฏิภาณ     ED321973977TH
คุณสรพัศ           ED321973985TH
คุณชัยวัฒน์         ED321973994TH
คุณเอนก            ED321974005TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  14/03/2566
คุณสมหมาย      ED442903665TH
คุณโชคดี            ED442903679TH
คุณสุรเชษฐ์       ED442903682TH
คุณพณิชชา     ED442903696TH
คุณชีวิน              ED442903705TH
คุณดวงกมล     ED442903719TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  18/03/2566
คุณจรัล         ED442911785TH
คุณชัยวัฒน์     ED442911794TH
คุณเชวงศักดิ์   ED442911803TH
คุณพงษ์ศักดิ์   ED442911817TH
คุณแชมป์       ED442911825TH
พ.อ.ภาคิน     ED442911834TH
คุณนริท        ED442911848TH
คุณอดิศร       ED442911851TH
คุณรวิศ         ED442911865TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ